testowa

Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego

Prywatna Przychodnia Lekarska

 

Chełm Śląski
41-403 Chełm Śl., ul. Imielińska 189

REJESTRACJA

czynna Poniedziałek-Piątek od 8:30 do 17:00
dopuszcza się rejestracje osobistą lub telefoniczną:

-obowiązkowe dane osobowe, PESEL, dane podmiotu kierującego.

DZIAŁ MEDYCZNY: 32 2255879 lub 604111356
DZIAŁ REHABILITACJI: 32 2239714
rejestracja.nzozppl@gmail.com

Prywatna Przychodnia Lekarska zlokalizowana jest na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego, na pograniczu Chełmu Śląskiego i Imielina, przy ul.Imielińskiej 189 (nieruchomość jest oddalona od głównej drogi o ok. 200m).Dojazd drogą wojewódzką 934 (Mysłowice – Oświęcim).
Komunikacja środkami komunikacji publicznej autobus KZKGOP linia nr 149 lub mikrobusami linii Oświęcim Katowice; Tychy – Imielin.