Poradnia Naczyniowa

Poradnia Naczyniowa

Harmonogram przyjęć:

Wtorek 15:00 do 20:00
Czwartek 15:00 do 20:00

Rejestracja :

W DNI ROBOCZE : 8:30 do 17:00

ZACHĘCAMY DO REJESTRACJI INTERNETOWEJ : ON-LINE

Obowiązuje wcześniejsza rezerwcja terminu wizyty dla wszystkich grup pacjentów.
W ramach świadczeń refundowanych przez NFZ konieczne jest posiadanie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego; Obowiązuje limit przyjęć wynikający z wartości umowy z NFZ.

W celu skrócenia czasu pobytu i zachowana płynności przyjęć proszimy o zgłaszanie się ok20 minut przed planowanym terminem wizyty lekarskiej, w tym czasie wykonamy czynności rejestracyjne, a pielęgnia wykona wstępne badania przygotowawcze

Zakres :
celem poradnictwa naczyniowego jest nieinwazyjna diagnostyka i leczenie schorzeń naczyń tętniczych i żylnych. Najczęściej pacjenci zgłaszają problemy miażdżycowe tętnic obwodowych, aorty brzusznej oraz problemy niewydolności żylnej głównie kończyn dolnych ( min. obrzęki, żylaki ). Poradnictwo angiologiczne jest uzupełniane specjalistycznymi badaniami oceniającymi przepływ krwi. Lekarze posiadają dostęp do ultrasonografu z programami naczyniowymi, doplerem kolorowym i spektralnym.

Warunki realizacji świadczenia :

  • refundacja świadczenia w ramach umowy NFZ – konieczne posiadanie skierowania;
  • refundację świadczenia w pełnym zakresie zapewnia posiadanie aktywnych uprawnień w ramach Opieki Medycznej Towarzystw Ubezpieczeniowych.
  • w innych sytuacjach udzielamy świadczeń odpłatnych w terminie do 10 dni
  • brak skierowania lub jego zgubienie upoważnia do świadczenia wyłącznie odpłatnego