Poradnia Naczyniowa

Rejestracja w dni robocze od 8:30 do 17:00; Wskazana wcześniejsza rezerwacja terminu wizyty i zgłoszenie się ok 15 minut przed planowanym terminem przyjęcia

Harmonogram przyjęć:
Wtorek 16:00 do 20:00
Czwartek 16:00 do 20:00
Sobota : 8:00 do 12:00 – procedury zabiegowe;

Zakres: celem poradnictwa naczyniowego jest nieinwazyjna diagnostyka i leczenie schorzeń naczyń tętniczych i żylnych. Najczęściej pacjenci zgłaszają problemy miażdżycowe tętnic obwodowych, aorty brzusznej oraz problemy niewydolności żylnej głównie kończyn dolnych ( min. obrzęki, żylaki ). Poradnictwo angiologiczne jest uzupełniane specjalistycznymi badaniami oceniającymi przepływ krwi. Lekarze posiadają dostęp do ultrasonografu z programami naczyniowymi, doplerem kolorowym i spektralnym.

Inne: konsultacje odpłatne są realizowane do 14 dni, kompleksowo z koniecznymi badaniami diagnostcznymi ; w zakresie NFZ obowiązuje skierowanie, limit przyjęć i kolejka oczekujących

Brak skierowania lub jego zgubienie upoważnia do świadczenia wyłącznie odpłatnego zgodnie z cennikiem.