Pracownia Elektrokardiografii i Ergometrii

Pracownia Elektrokardiografii i Ergometrii

Zakres badań:

Badania EKG codziennie 10:00 do 18:00
Badania Holtera EKG 24 i 48 godzinne  codziennie 11:00 do 13:00;
Badania Ergometryczne – testy wysiłkowe na bieżni lub rowerze  Piątek 12:00 do 14:00;

Rejestracja

W DNI ROBOCZE : 8:30 do 17:00   

ZACHĘCAMY DO REJESTRACJI INTERNETOWEJ : ON-LINE

Obowiązuje wcześniejsza rezerwcja terminu wizyty dla wszystkich grup pacjentów.
W ramach świadczeń refundowanych przez NFZ konieczne jest posiadanie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;

W celu skrócenia czasu pobytu i zachowana płynności przyjęć proszimy o zgłaszanie się ok20 minut przed planowanym terminem wizyty lekarskiej, w tym czasie wykonamy czynności rejestracyjne oraz administracyjne związane z realizacja badania

Warunki realizacji świadczenia :

  • refundacej świadczenia w ramach umowy NFZ – konieczne posiadanie skierowania;
  • refundacej świadczenia w pełnym zakresie zapewnia aktywne uprawnienia w ramach Opieki Medycznej Towarzystw Ubezpieczeniowych.
  • w innych sytuacjach udzielamy świadczeń odpłatnych w terminie do 10 dni
  • brak skierowania lub jego zgubienie upoważnia do świadczenia wyłącznie odpłatnego