Wizyty domowe

Wizyty domowe

Lekarz Rodzinny

w uzgodnionym terminie , wyłącznie do pacjentów obłożnie chorych

w każdej sytuacji mogących zagrażać utracie życia konieczne jest wezwanie

POGOTOWIA RATUNKOWEGO

tel. 112 lub 999

Pielęgniarka i Położna Środowiskowo-Rodzinna 

w uzgodnionym terminie

szczegóły w sekcji :

Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej

Gabinet Położnej Środowiskowej