Rejestracja

Wizyty domowe

Lekarz Rodzinny – tylko w sytuacji choroby obłożnej z wyłączeniem nagłego zachorowania.

Pielęgniarka i Położna Środowiskowo-Rodzinna – w uzgodnionym terminie.

Poradnia Specjalistyczna – nie realizuje.

W sytuacjach nagłych zagrażających życiu ZAWSZE POGOTOWIE RATUNKOWE tel. 112 lub 999