Program profilaktyki schorzeń układu krążenia

Program profilaktyki schorzeń układu krążenia

Refundacja: NFZ tylko pacjenci z aktywnymi deklaracjami POZ w wyszczególnionych przedziałach wiekowych.

Rejestracja w dni robocze od 8:30 do 17:00; Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu wizyty

Harmonogram przyjęć: ustalony indywidualnie wg określonych godziń pracy

Badanie populacyjne : obejmuje pacjentów mających ukończony 35, 40, 45, 50, 55 rok życia z wyłączeniem osób z rozpoznaną chorobą układu krążenia lub leczonych w poradniach kardiologicznych;
badanie można powtarzać w okresach 36 miesięcznych

Karta badania w profilaktyce chorób układu krążenia – do pobrania,
po wypełnieniu proszę zgłosić się na zaplanowaną wizytę w przychodni ( kwalifikacja, badania laboratoryjne, EKG, konsultacja lekarza)