Pracownia Ultrasonografii i Echokardiografii

Pracownia Ultrasonografii Echokardiografii i Elastografii


ULTRASONOGRAFIA DWUWYMIAROWA [ 2D ] i TRÓJWYMIAROWA [ 3D ]
DOPPLERA KOLOROWEGO, SPEKTRALNEGO, FALI CIĄGŁEJ I PULSACYJNEJ
DOPPLER TKANKOWY KOLOROWY I SPEKTARLNY;
KIERUNKOWY KOLOROWY DOPPLER MOCY Z DOPPLEREM MIKROUNACZYNIENIE NARZĄDÓW ELASTOGRAFIA TYPU STATYCZNA [ STRAIN ] I DYNAMICZNA [ FALI POPRZECZNEJ SWE ]
 

SONDY Z UKIERUNKOWANYM UKŁADEM KRYSZTAŁÓW
DO BADAŃ PRZEZSKÓRNYCH W ZAKRESIE CZĘSTOTLIWOŚCI OD 1 MHz do 22MHz
SONDY MATRYCOWE DO BADAŃ KARDIOLOGICZNYCH I NACZYNIOWYCH
SONDY DO BADAŃ ENDOKAWITARNYCH

Rejestracja

W DNI ROBOCZE : 8:30 do 17:00  

ZACHĘCAMY DO REJESTRACJI INTERNETOWEJ : ON-LINE

Obowiązuje wcześniejsza rezerwcja terminu wizyty dla wszystkich grup pacjentów.
W ramach świadczeń refundowanych przez NFZ konieczne jest posiadanie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;

W celu skrócenia czasu pobytu i zachowana płynności przyjęć proszimy o zgłaszanie się ok20 minut przed planowanym terminem wizyty lekarskiej, w tym czasie wykonamy czynności rejestracyjne oraz administracyjne związane z realizacja badania

Warunki realizacji świadczenia :

 

  • refundacja świadczenia w ramach umowy NFZ – konieczne posiadanie skierowania;
  • refundacja świadczenia w pełnym zakresie zapewnia aktywne uprawnienia w ramach Opieki Medycznej Towarzystw Ubezpieczeniowych.
  • w innych sytuacjach udzielamy świadczeń odpłatnych w terminie do 10 dni
  • brak skierowania lub jego zgubienie upoważnia do świadczenia wyłącznie odpłatnego

 

 

Zakres wykonywanych badań ultrasonograficznych :

I : ultrasonografia narządów powierzchownych

 

  • usg węzłów chłonnych, z możliwą oceną mikrokrązenia i elastografii
  • usg ślinianek, z możliwą oceną mikrokrązenia i elastografii
  • usg tarczycy, z możliwą oceną mikrokrązenia i elastografii
  • usg przytarczyc
  • usg sutka, z możliwą oceną mikrokrązenia i elastografii
  • usg jąder
  • usg przepuklin

 

 

II : ultrasonografia narządów jamy brzusznej i przestrzenie pozaotrzewnowej

 

  • usg wątroby, z możliwą oceną mikrokrązenia i elastografii dynamicznej ( SWE )
  • usg dróg żółciowych i układu wrotnego
  • usg pęcherzyka żółciowego
  • usg trzustki
  • usg śledziony, z możliwą oceną mikrokrązenia i elastografii
  • usg nerek, z możliwą oceną elastografii
  • usg nadnerczy
  • usg węzłów chłonnych okołoaortalnych
  • usg żółądka

 

 

III : ultarsonografia przezskórna / endokawitarna narządów miednicy małej

 

  • usg pęcherza moczowego
  • usg gruczołu krokowego dt mężczyzn, z możliwą oceną elastografii
  • usg jajników dt kobiet
  • usg macicy nieciężarnej dt kobiet
  • usg macicy ciężarnej dt kobiet

 

 

IV : ultarsonografia płodu

 

  • usg macicy ciężarnej
  • usg ciąży wczesnej
  • usg płodu z oceną przepływów naczyń pępowiny

 

 

V : ultarsonografia kardiologiczna i naczyniowa

 

  • usg serca: echokardiografia spoczynkowa

 

  • ocena morfologii ścian serca i zastawek

 

  • ocena funkcji skurczowej i rozkurczowej z wykorzystaniem kolorowego i spektralnego dopplera tkankowego.

 

  • ocena przepływów krwi przez zastawki m.dopplera kolorowego i spektralnego

 

  • ocena wad serca
  • usg serca: echokardiografia kontrastowa
  • usg serca: echokardiografia wysiłkowa
  • usg serca: echokardiografia przezprzełykowa (TEE)
  • usg tętnic kończyn górnych / dolnych
  • usg tętnic szyjnych i kręgowych
  • usg tętnic nerkowych
  • usg tętnic trzewnych
  • usg aorty piersiowej, brzusznej
  • usg żył kończyn górnych i dolnych
  • usg żyły głónej dolnej
  • usg żyły głónej dolnej
  • usg żyły wrotnej

 

 

VI : ultarsonografia układu ruchu

 

  • usg małych stawów
  • usg nadgarstka
  • usg stawów kolanowych

 

 

VII : ultrasonografia interwencyjna

 

  • biopsje cienkoigłowe kontrolowane ultrasonograficznie
  • opróżnienie torbieli
  • odbarczenie stawów i inne

 

 

Zasady przygotowania do badania ultrasonograficznego :

ultrasonografia narządów powierzchownych : ślinianek, skóry, węzłówchłonnych, stawów, tarczycy i przytarczyc, jąder, sutka – nie wymagają specjalnego przygotowania

ultrasonografia narządów jamy brzusznej i nerek – wymagany minimalny odstęp od spożycia posiłku i płynów ok. 4 godziny

ultarsonografia przezskórna narządów miednicy małej u kobiet: macica jajniki; u mężczyzn gruczoł krokowy – wymagane jest wypełnienie pęcherza moczowego do poczucia parcia na mocz

ultarsonografia endokawitarna narządów miednicy małej u kobiet: macica jajniki – wymagane higieniczne przygotowanie okolicy badanej ( możliwość skorzystania z toalety bezpośrednio przed badaniem);

ultarsonografia endokawitarna narządów miednicy małej u mężczyzn: gruczoł krokowy – wymagane higieniczne przygotowanie okolicy badanej ( możliwość skorzystania z toalety bezpośrednio przed badaniem);

echokardiografia i badania naczyniowe – nie wymagają specjalnego przygotowania.