Pracownia Ultrasonografii i Echokardiografii

Pracownia Elektrokardiografii i Ergometrii


ULTRASONOGRAFIA DWUWYMIAROWA [ 2D ] i TRÓJWYMIAROWA [ 3D ]
DOPPLERA KOLOROWEGO, SPEKTRALNEGO, FALI CIĄGŁEJ I PULSACYJNEJ
DOPPLER TKANKOWY KOLOROWY I SPEKTARLNY;
KIERUNKOWY KOLOROWY DOPPLER MOCY Z DOPPLEREM MIKROUNACZYNIENIE NARZĄDÓW ELASTOGRAFIA TYPU STATYCZNA [ STRAIN ] I DYNAMICZNA [ FALI POPRZECZNEJ SWE ]

SONDY Z UKIERUNKOWANYM UKŁADEM KRYSZTAŁÓW
DO BADAŃ PRZEZSKÓRNYCH W ZAKRESIE CZĘSTOTLIWOŚCI OD 1 MHz do 22MHz
SONDY MATRYCOWE DO BADAŃ KARDIOLOGICZNYCH I NACZYNIOWYCH
SONDY DO BADAŃ ENDOKAWITARNYCH

Rejestracja

W DNI ROBOCZE : 8:30 do 17:00

ZACHĘCAMY DO REJESTRACJI INTERNETOWEJ : ON-LINE

Obowiązuje wcześniejsza rezerwcja terminu wizyty dla wszystkich grup pacjentów.
W ramach świadczeń refundowanych przez NFZ konieczne jest posiadanie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;

W celu skrócenia czasu pobytu i zachowana płynności przyjęć proszimy o zgłaszanie się ok20 minut przed planowanym terminem wizyty lekarskiej, w tym czasie wykonamy czynności rejestracyjne oraz administracyjne związane z realizacja badania

Warunki realizacji świadczenia :

 • refundacej świadczenia w ramach umowy NFZ – konieczne posiadanie skierowania;
 • refundacej świadczenia w pełnym zakresie zapewnia aktywne uprawnienia w ramach Opieki Medycznej Towarzystw Ubezpieczeniowych.
 • w innych sytuacjach udzielamy świadczeń odpłatnych w terminie do 10 dni
 • brak skierowania lub jego zgubienie upoważnia do świadczenia wyłącznie odpłatnego

Zakres wykonywanych badań ultrasonograficznych :

I : ultrasonografia narządów powierzchownych

 • usg węzłów chłonnych, z możliwą oceną mikrokrązenia i elastografii
 • usg ślinianek, z możliwą oceną mikrokrązenia i elastografii
 • usg tarczycy, z możliwą oceną mikrokrązenia i elastografii
 • usg przytarczyc
 • usg sutka, z możliwą oceną mikrokrązenia i elastografii
 • usg jąder
 • usg przepuklin

II : ultrasonografia narządów jamy brzusznej i przestrzenie pozaotrzewnowej

 • usg wątroby, z możliwą oceną mikrokrązenia i elastografii dynamicznej ( SWE )
 • usg dróg żółciowych i układu wrotnego
 • usg pęcherzyka żółciowego
 • usg trzustki
 • usg śledziony, z możliwą oceną mikrokrązenia i elastografii
 • usg nerek, z możliwą oceną elastografii
 • usg nadnerczy
 • usg węzłów chłonnych okołoaortalnych
 • usg żółądka

III : ultarsonografia przezskórna / endokawitarna narządów miednicy małej

 • usg pęcherza moczowego
 • usg gruczołu krokowego dt mężczyzn, z możliwą oceną elastografii
 • usg jajników dt kobiet
 • usg macicy nieciężarnej dt kobiet
 • usg macicy ciężarnej dt kobiet

IV : ultarsonografia płodu

 • usg macicy ciężarnej
 • usg ciąży wczesnej
 • usg płodu z oceną przepływów naczyń pępowiny

V : ultarsonografia kardiologiczna i naczyniowa

 • usg serca: echokardiografia spoczynkowa
 • ocena morfologii ścian serca i zastawek
 • ocena funkcji skurczowej i rozkurczowej z wykorzystaniem kolorowego i spektralnego dopplera tkankowego.
 • ocena przepływów krwi przez zastawki m.dopplera kolorowego i spektralnego
 • ocena wad serca
 • usg serca: echokardiografia kontrastowa
 • usg serca: echokardiografia wysiłkowa
 • usg tętnic konczyn górnych / dolnych
 • usg tętnic szyjnych i kręgowych
 • usg tętnic nerkowych
 • usg tętnic trzewnych
 • usg aorty piersiowej, brzusznej
 • usg żył kończyn górnych i dolnych
 • usg żyły głónej dolnej
 • usg żyły głónej dolnej
 • usg żyły wrotnej

VI : ultarsonografia układu ruchu

 • usg małych stawów
 • usg nadgarstka
 • usg stawów kolanowych

VII : ultrasonografia interwencyjna

 • biopsje cienkoigłowe kontrolowane ultrasonograficznie
 • opróżnienie torbieli
 • odbarczenie stawów i inne

Zasady przygotowania do badania ultrasonograficznego :

ultrasonografia narządów powierzchownych : ślinianek, skóry, węzłówchłonnych, stawów, tarczycy i przytarczyc, jąder, sutka – nie wymagają specjalnego przygotowania

ultrasonografia narządów jamy brzusznej i nerek – wymagany minimalny odstęp od spożycia posiłku i płynów ok. 4 godziny

ultarsonografia przezskórna narządów miednicy małej u kobiet: macica jajniki; u mężczyzn gruczoł krokowy – wymagane jest wypełnienie pęcherza moczowego do poczucia parcia na mocz

ultarsonografia endokawitarna narządów miednicy małej u kobiet: macica jajniki – wymagane higieniczne przygotowanie okolicy badanej ( możliwość skorzystania z toalety bezpośrednio przed badaniem);

ultarsonografia endokawitarna narządów miednicy małej u mężczyzn: gruczoł krokowy – wymagane higieniczne przygotowanie okolicy badanej ( możliwość skorzystania z toalety bezpośrednio przed badaniem);

echokardiografia i badania naczyniowe – nie wymagają specjalnego przygotowania.