Pracownia Ultrasonografii i Echokardiografii

 

Ultrasonografia dwuwymiarowa,

plus opcja dopplera kolorowego, spektralnego, fali ciągłej i pulsacyjnej.

Badania wykonywane przezskórnie i endokawitarnie.

Rejestracja w dni robocze od 8:30 do 17:00; Wskazana wcześniejsza rezerwacja terminu wizyty i zgłoszenie się ok 15 minut przed planowanym badaniem

Harmonogram przyjęć: indywidualny zależny od zakresu badań i kompetencji wykonującego.

Inne:
w celu wykonania badania konieczne jest odpowiednie przygotowanie, zależne od zakresu badania usg

– usg narządów powierzchownych np. tarczycy : nie jest wymagane przygotowanie
– usg narządów jamy brzusznej : minimalny odstęp od spożycia posiłku i płynów ok 4 godziny
– usg miednicy małej m. przezskórną : konieczne wypełnienie pęcherza moczowego
– usg narządów miednicy małej m. endokawitarną : konieczna pisemna zgodna na wykonanie badania
– echokardiografia i badania naczyniowe : nie jest wymagane przygotowanie

Badania USG i ECHO odpłatne są realizowane do 7 dni.

W zakresie NFZ obowiązuje skierowanie, limit przyjęć i kolejka oczekujących;
Brak skierowania lub jego zgubienie upoważnia do świadczenia wyłącznie odpłatnego zgodnie z cennikiem.

Zakres:

USG 2DhelpUSG 2DTechnika badawcza pozwalająca ocenić morfologię narządów położonych powierzchownie między inny w obrębie szyji i twarzy, w obrębie jamy brzusznej, miednicy małej. Ultrasonograficznie można ocenić wielkość narządów, kształt oraz strukturę wewnętrzną wraz ze zmianami patologicznymi np. kamicę, guzy zapalne lub nowotworowe: min. ślinianki, tarczyca, sutki, narządy jamy brzusznej i nerek, narządy miednicy małej i inne.
USG stawów i cieśni nadgarstkahelpUSG stawów i ciesni nadgarstka.
USG płoduhelpUSG płoduBadanie obrazowe, ultrasonograficzne, nieszkodliwe, pozwalające na zobrazowanie płodu z określeniem jego tzw dobrostanu, dojrzałości, masy oraz rozwoju jego narządów wewnętrzny a także wód płodowych, łożyska, pępowiny i innych. Badanie wykonuje się sondą przezskórną przesuwaną po powłokach podbrzusza. (USG macicy ciężarnej) UDT.
USG endokawitarne:helpUSG endokawitarneBadanie obrazowe, ultrasonograficzne pozwalające na zobrazowanie narządów wewnętrznych i ewentualnych zmian chorobowych. Badanie przezpochwowe wykonywane jest z wykorzystaniem sondy endokawitarnej zapewniającej emisję fal ultradźwiękowych o wysokiej częstotliwości. Przed przystąpieniem do badania konieczne jest podpisanie formalnej zgodny pacjenta na jego wykonanie. przezpochwowe i przezodbytnicze.
USG Dopler Kolorowy i SpektralnyhelpUSG Dopler Kolorowy i SpektralnyBadanie oparte na ultrasonografii uzupełnione o opcje pozwalające ocenić przepływ krwi w obrębie naczyń tętniczych i żylnych; technika kolorowego i spektralnego kodowania przepływów; z dużą skutecznością pozwalarozpoznać miażdżycę zarówno w stadium początkowym jak i zaawansowanym, oraz niewydolność żył, żylaki oraz zakrzepicę w świetle naczyń. z oceną przepływów w naczyniach tętniczych, żylnych oraz narządów miąższowych.
ECHOKARDIOGRAFIAhelpECHOKARDIOGRAFIAPodstawowe badanie kardiologiczne, wykorzystujące technikę ultrasonograficzną pozwalające ocenić budowę i ruchomość struktur serca – min. ścian, zastawek; a również przepływ krwi w jamach serca i w obrębie zastawek; Pozyskane informacje opisowe i liczbowe pozwalają na określenie zmian chorobowych, a tym samym kwalifikację do leczenia operacyjnego. Badanie wykonywane jest z wykorzystaniem sondy o odpowiednim kształcie, zapewniającym uzyskanie obrazu przez przestrzenie międzyżebrowe. z oceną przepływów metodą doplera kolorowego i spektralnego (USG serca)
ECHOKARDIOGRAFIA WYSIŁKOWAhelpECHOKARDIOGRAFIA WYSIŁKOWABadanie wykonane z pełnym nadzorem elektrokardiograficznym z prowokacją przyspieszenia rytmu serca pod wpływem wysiłku fizycznego wykonanego na ergometrze rowerowym lub bieżni ruchomej. Celem badania jest ocena kurczliwości segmentowej ściany serca pod wpływem wysiłku. W niektórych uzasadnionych wskazaniach klinicznych prowadzi się po wysiłkową ocenę funkcji zastawek.
BIOPSJE CIENKOIGŁOWE POD KONTROLĄ ULTRASONOGRAFICZNĄhelpBIOPSJE CIENKOIGŁOWE KONTROLOWANE USGTechnika pobrania drobnych fragmentów zmienionych morfologicznie tkanek, celem wykonania badania cytologicznego; Wkłucie odpowiedniej igły pilotuje się ultrasonograficznie wskazując lokalizację końcówki i igły biopsyjnej. Po potwierdzeniu właściwej lokalizacji dokonuje się aspiracji tkanki.