Rejestracja

Podwykonawcy

– badania laboratoryjne

Śląskie Laboratorium Analityczne – Katowice
Górnośląskie Centrum Medyczne – Katowice

– radiologiczne, KTG, lampa PUFA

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej – Lędziny

– radiologia, EEG, EMG, endoskopia

Górnośląskie Centrum Medyczne – Katowice

– denzytometria, radiologia

PSK ŚUM w Katowicach ul. Francuska