Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

Program Podstawowy i Pogłębiony Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

Refundacja: NFZ, zakresie pogłębionego programu raka szyjki macicy wymagane jest odrębne skierowanie , oraz wyniki cytologi.

Rejestracja w dni robocze od 8:30 do 17:00; Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu wizyty.

Harmonogram przyjęć: zgodny z godzinami przyjęć w Poradni Ginekologicznej lub w Gabinecie Położnej.

Badanie populacyjne: obejmuje pacjentki w wieku 25 do 59 roku życia z wyłączeniem kobiet będących pod nadzorem onkologa;
badanie podlega cyklicznej kontroli w okresach 36 miesięcznych

Warunki programu profilaktycznego raka szyjki macicy