Program profilaktyki Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc i Schorzeń Odytoniowych

Program profilaktyki Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc i Schorzeń Odytoniowych

Refundacja: NFZ,

Rejestracja w dni robocze od 8:30 do 17:00; Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu wizyty.

Harmonogram przyjęć: ustalany indywidualnie wg określonych godzin pracy.

Badanie populacyjne: obejmuje palaczy papierosów od 18 roku życia oraz pozostałą populację w wieku od 35 do 55 roku  życia dotychczas nie leczonych z powodu chorób płuc;

badanie podlega cyklicznej kontroli w okresach 36 miesięcznych

Program profilaktyki POCHP i Chorób Odtytoniowych – do pobrania,

po wypełnieniu stron 6-8 proszę zgłosić się na zaplanowaną wizytę w przychodni ( kwalifikacja, badanie spirometryczne, konsultacja lekarza )