Sekretariat – Rejestracja

Sekretariat – Rejestracja

 

Danuta Bryjok – rejestracja pacjentów, sekretariat, rozliczenia
Monika Lysko – rejestracja ; koordynator procedur medycznych