Sekretariat – Rejestracja

Sekretariat – Rejestracja

 

Danuta Bryjok – rejestracja pacjentów, sekretariat, rozliczenia
Monika Szefler-Diabełek
– rejestracja pacjentów w tym rejestracja on-line