Poradnia lekarza rodzinnego

Gabinet lekarza rodzinnego
Poradnia Lekarza Rodzinnego

Harmonogram przyjęć: dni robocze 8:00 – 12:00 i 15:00 – 18:00

Rejestracja;

  • w sytuacji nagłego zachorowania zapewniamy przyjęcie w dniu zgłoszenia;
  • wizyty związane z chorobami przewlekłymi – zachęcamy do planowania terminu wizyty;
  • w celu skrócenia i ułatwienia planowania wizyty proszę o rejestrację internetową

W celu skrócenia czasu pobytu i zachowana płynności przyjęć prosimy o zgłaszanie się ok. 20 minut  wcześniej, w tym czasie wykonamy czynności rejestracyjne, a pielęgniarka  przeprowadzi  wstępne badania przygotowawcze ( w ramach koordynowanej obsługi medycznej )

ZACHĘCAMY DO REJESTRACJI INTERNETOWEJ : ON-LINE

W momencie rejestrowania się, proszę o określenie powodu wizyty co pozwoli na dobranie odpowiedniego terminu, stosownego przygotowania się i zachowania rozdziału z pacjentami infekcyjnymi, a również skierowania do odpowiedniego pracownika.
 

wizyta z przyczyn nagłych
wizyta nowym zachorowaniem
wizyty związane z chorobami przewlekłymi
wizyty związane z opieką pooperacyjną
wizyty związane z prolongowaniem leków
wizyty diagnostyczne
wizyty patronażowe
wizyty profilaktyczne

Inne:

  • refundację świadczenia w zakresie podstawowej opieki medycznej w ramach umowy NFZ zapewnia aktywna deklaracja POZ (lekarz)
  • refundację świadczenia w zakresie podstawowej i internistycznej opieki zdrowotnej w pełnym zakresie  zapewnia  posiadanie  stosownych uprawnień w ramach Opieki Medycznej Towarzystw Ubezpieczeniowych.
  • w innych sytuacjach udzielamy świadczeń odpłatnych

UWAGA !

STAN NAGŁY (stan nagłego zagrożenia zdrowotnego) wymaga niezwłocznej pomocy medycznej, które jest udzielane bez skierowania w każdej placówce medycznej .

W sytuacji nagłego wystąpieniu objawów pogorszenia stanu zdrowia, z możliwym zagrożeniem utraty życia należy niezwłocznie wezwać karetkę pogotowia ratunkowego.

Objawami upoważniającymi do takiej decyzji są:

utrata przytomności, zaburzenia świadomości drgawki,
nagły, ostry ból m.in. w klatce piersiowej i/lub brzucha
wszelkie krwawienia
nagłe kołatania serca, duszność, uporczywe nudności – wymioty
ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, obrzęk twarzy, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, użądlenia przez jadowite zwierzęta czy reakcje po posiłkach
podejrzenie lub zatrucie lekami, środkami chemicznymi czy gazami,
rozległe oparzenia, udar cieplny, wychłodzenie ,
porażenie prądem, podtopienie lub utonięcie,
agresja spowodowana chorobą psychiczną, środkami narkotycznymi, dopalaczami itp.
dokonana próba samobójcza,
wszelkie urazy ciała m.in. upadek z dużej wysokości, rozległa rana , wszelkie zdarzenia uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.

TELEFON 112 lub 999