Rejestracja

Dostępny w godzinach pracy poradni chirurgii ogólnej, ginekologii, angiologii, endokrynologii, dermatologii dla potrzeb realizacji procedur zabiegowych.