Gabinet zabiegowy

 

Rejestracja w dni robocze od 8:30 do 17:00; Wskazana wcześniejsza rezerwacja terminu wizyty.

Harmonogram przyjęć: termin realizacji zabiegów ustalany indywidualnie w oparciu o skierowanie.

Zakres: w ramach świadczeń realizowane jest :
– przygotowanie pacjenta do wizyty lekarskiej obejmujące wstępny wywiad, pomiar min. masy ciała, ciśnienia tętniczego, wybranych grupach pomiar glukozy, badanie ekg, badanie spirometryczne;
– podanie leków w formie iniekcji domięśniowej, dożylnej;
– zmiana opatrunków, usuwanie szwów itp.
– czyszczenie przewodów słuchowych;
– instruktaż inhalacji, obsługi glukometru i podawania injekcji, podskórnych insulin, heparyn drobnocząsteczkowych i inne.

Inne:
bez zlecenia możliwe jest uzyskanie: pomiar RR, AS, masy ciała, oznaczenia BMI;
zlecenie lekarza obowiązuje w każdym innym zakresie świadczeń dodatkowych.


Brak skierowania lub jego zgubienie upoważnia do świadczenia wyłącznie odpłatnego zgodnie z cennikiem.