O nas

O Nas

Wiosną 1992 roku rozpocząłem samodzielną działalność lekarską w formie Indywidualnej Praktyki Lekarskiej, zarejestrowanej w Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach pod nazwą Gabinet Lekarski Internistyczno-Diagnostyczny. Porady w zakresie chorób wewnętrznych uzupełniałem badaniami ekg, usg i panendoskopią. Zapowiedź reform w ochronie zdrowia sprowokowała wówczas Moje zainteresowanie tym tematem. W 1998 roku podjęliśmy rodzinnie decyzję o utworzeniu prywatnego podmiotu medycznego, który będzie realizował świadczenia medyczne w ramach świadczeń publicznych. Od 1999 roku jako pierwszy w naszym powiecie niepubliczny zakład opieki zdrowotnej rozpoczęliśmy działalność w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Początkowo prowadziliśmy działalność w dość wąskim zakresie, jednak w kolejnych latach staraliśmy się dostosowywać profil działalności do potrzeb lokalnych, uwzględniając aktualną strukturę poradnictwa w naszej okolicy.Od 2011 roku rozpoczęliśmy świadczyć usługi w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej.Prywatna Przychodnia Lekarska jest podmiotem leczniczym prowadzącym działalność medyczną w zakresie podstawowej, specjalistycznej, diagnostycznej i rehabilitacyjnej opieki zdrowotnej na terenie powiatu bieruńsko – lędzińskiego, a w szczególności gmin Chełmu Śląskiego i Imielina.

Henryk Domański