Rejestracja

O Nas

Wiosną 1992 roku rozpocząłem samodzielną działalność lekarską w formie Indywidualnej Praktyki Lekarskiej, zarejestrowanej w Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach pod nazwą Gabinet Lekarski Internistyczno-Diagnostyczny. Porady w zakresie chorób wewnętrznych uzupełniałem badaniami ekg, usg i panendoskopią. Zapowiedź reform w ochronie zdrowia sprowokowała wówczas Moje zainteresowanie tym tematem. W 1998 roku podjęliśmy rodzinnie decyzję o utworzeniu prywatnego podmiotu medycznego, który będzie realizował świadczenia medyczne w ramach świadczeń publicznych. Od 1999 roku jako pierwszy w naszym powiecie niepubliczny zakład opieki zdrowotnej rozpoczęliśmy działalność w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Początkowo prowadziliśmy działalność w dość wąskim zakresie, jednak w kolejnych latach staraliśmy się dostosowywać profil działalności do potrzeb lokalnych, uwzględniając aktualną strukturę poradnictwa w naszej okolicy.Od 2011 roku rozpoczęliśmy świadczyć usługi w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej.Prywatna Przychodnia Lekarska jest podmiotem leczniczym prowadzącym działalność medyczną w zakresie podstawowej, specjalistycznej, diagnostycznej i rehabilitacyjnej opieki zdrowotnej na terenie powiatu bieruńsko – lędzińskiego, a w szczególności gmin Chełmu Śląskiego i Imielina.

Henryk Domański

 

Podstawa prawna funkcjonowania podmiotu leczniczego :

– wpis do Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000481443

– wpis do rejestru podmiotów leczniczych: W-24-000000028883

– Wpis do ewidencji GUS: REGON 242851070

Regulamin i Struktura Przedsiębiorstwa Podmiotu Leczniczego

Ubezpieczenie:

– Ubezpieczenie w zakresie świadczeń medycznych i odpowiedzialności cywilnej: TU Inter Polska

Bank:

PKO BP O/Tychy: 89 1020 2528 0000 0602 0138 1771

Dane identyfikacyjne

Prywatna Przychodnia Lekarska sp.j.
Chełm Śląski; 41-403 Chełm Śl. ul. Imielińska 189
NIP: 6462927243