Poradnia Rehabilitacji Lekarskiej

Rejestracja w dni robocze od 8:30 do 17:00;
Wskazana wcześniejsza rezerwacja terminu wizyty i zgłoszenie się ok 15 minut przed planowanym terminem przyjęcia

Harmonogram przyjęć:
Poniedziałek 16:00 do 19:00
Sobota 08:00 do 12:00

Zakres: Rehabilitacja ambulatoryjna jest to specjalistyczne świadczenie zdrowotne udzielane przez lekarza o specjalności rehabilitacja medyczna, i/lub zespół osób uprawnionych do udzielania ww. świadczeń niezbędnych do sprawowanie kompleksowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi fizycznie i psychicznie, w celu przywrócenia im pełnej lub maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, przywrócenia zdolności do pracy i zdolności do czynnego udziału w życiu. Przedmiotem świadczeń w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej są porady lekarskiej : badanie lekarskie bez dodatkowej diagnostyki, ocena wyników badań dodatkowych, z którymi przybył pacjent, wypisanie recept, wniosków na zaopatrzenie ortopedyczne, wydanie zaleceń terapeutycznych. Lekarz poradni rehabilitacyjnej ściśle współpracuje z lekarzami innych poradni lecznictwa podstawowego i specjalistycznego. W ramach wizyty lekarz bada sprawność pacjenta i razem z fizjoterapeuta określa program leczenia uwzględniającego wszelkie metody kinezyterapii, metody manipulacji oraz fizykoterapii.
Pomocy mogą oczekiwać chorzy niepełnosprawni po wszelkiego rodzajach urazów układu ruchu, wrodzonych wad postawy, niepełnosprawności wynikającej z zmian przeciążeniowo – zwyrodnieniowych stawów i kręgosłupa.. Niezależną grupę stanowią pacjenci kardiologiczni , którzy mogą oczekiwać kompleksowej terapii mającej poprawić ich wydolność fizyczną po przebytych zawałach m.sercowego, zabiegach interwencyjnych i cierpiących na niewydolność krążenia.

Inne: konsultacje odpłatne są realizowane do 14 dni, kompleksowo z koniecznymi badaniami diagnostycznymi;

w zakresie NFZ obowiązuje skierowanie, limit przyjęć, kolejka oczekujących

Brak skierowania lub jego zgubienie upoważnia do świadczenia wyłącznie odpłatnego zgodnie z cennikiem.