Poradnia Rehabilitacji Lekarskiej

Poradnia Rehabilitacji Lekarskiej

Harmonogram

Wtorek w godzinach 15:00 do 19:00

Rejestracja

W DNI ROBOCZE : 8:30 do 17:00

ZACHĘCAMY DO REJESTRACJI INTERNETOWEJ : ON-LINE

Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu wizyty dla wszystkich grup pacjentów.
W ramach świadczeń refundowanych przez NFZ konieczne jest posiadanie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;

W celu skrócenia czasu pobytu i zachowana płynności przyjęć prosimy o zgłaszanie się ok20 minut przed planowanym terminem konsultacji, w tym czasie wykonamy czynności administracyjne oraz przygotowanie do realizacji badania lekarskiego.

Zakres :

Rehabilitacja ambulatoryjna jest to specjalistyczne świadczenie zdrowotne udzielane przez lekarza o specjalności rehabilitacja medyczna, i/lub zespół osób uprawnionych do udzielania ww. świadczeń niezbędnych do sprawowanie kompleksowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi fizycznie i psychicznie, w celu przywrócenia im pełnej lub maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, przywrócenia zdolności do pracy i zdolności do czynnego udziału w życiu. Przedmiotem świadczeń w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej są porady lekarskiej : badanie lekarskie bez dodatkowej diagnostyki, ocena wyników badań dodatkowych, z którymi przybył pacjent, wypisanie recept, wniosków na zaopatrzenie ortopedyczne, wydanie zaleceń terapeutycznych. Lekarz poradni rehabilitacyjnej ściśle współpracuje z lekarzami innych poradni lecznictwa podstawowego i specjalistycznego. W ramach wizyty lekarz bada sprawność pacjenta i razem z fizjoterapeuta określa program leczenia uwzględniającego wszelkie metody kinezyterapii, metody manipulacji oraz fizykoterapii. Pomocy mogą oczekiwać chorzy niepełnosprawni po wszelkiego rodzajach urazów układu ruchu, wrodzonych wad postawy, niepełnosprawności wynikającej ze zmian przeciążeniowo – zwyrodnieniowych stawów i kręgosłupa.. Niezależną grupę stanowią pacjenci kardiologiczni , którzy mogą oczekiwać kompleksowej terapii mającej poprawić ich wydolność fizyczną po przebytych zawałach m.sercowego, zabiegach interwencyjnych i cierpiących na niewydolność krążenia.

Warunki realizacji świadczenia :

    • refundacej świadczenia w ramach umowy NFZ – konieczne posiadanie skierowania;
    • refundacej świadczenia w pełnym zakresie zapewnia aktywne uprawnienia w ramach Opieki Medycznej Towarzystw Ubezpieczeniowych.
    • w innych sytuacjach udzielamy świadczeń odpłatnych w terminie do 10 dni
    • brak skierowania lub jego zgubienie upoważnia do świadczenia wyłącznie odpłatnego