Rejestracja

Dyżur nocny i świąteczny

 

W sytuacji nagłego zachorowania w godzinach nocnych i świątecznych dostępne są placówki świadczące w/w pomoc w ramach umowy z NFZ, najbliższa placówka:
MZOZ w Lędzinach przy ul Pokoju 17 Telefon : 32 3267374
przyjęć w dni wolne od pracy całodobowo; w dni robocze od 18:00 do 8:00

ZDAŻENIA ZAGRAŻAJĄCE ŻYCIU
URAZY – WYPADKI
SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
999 lub 112