Dyżur nocny i świąteczny

Dyżur nocny i świąteczny

 

W sytuacji nagłego zachorowania w godzinach nocnych i świątecznych
najbliższą pomoc oferuje:

MZOZ w Lędzinach przy ul Pokoju 17 Telefon : 32 3267374
przyjęcia w dni wolne od pracy całodobowo; w dni robocze od 18:00 do 8:00

oraz

Gabinety Pomocy Nocnej i Świątecznej; Izby Przyjęć; Szpitalne Oddziały Ratunkowe
wszystkich szpitali posiadających umowę z NFZ

ZDAŻENIA ZAGRAŻAJĄCE ŻYCIU
URAZY – WYPADKI
SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
999 lub 112