Poradnia Neurologiczna

Poradnia Neurologiczna

Harmonogram przyjęć:

Środa 08:00 do 12:00
Piątek 08:00 do 12:00
14:00 do 18:00 połączone z badaniami EMG

Rejestracja :

W DNI ROBOCZE : 8:30 do 17:00

ZACHĘCAMY DO REJESTRACJI INTERNETOWEJ : ON-LINE

Obowiązuje wcześniejsza rezerwcja terminu wizyty dla wszystkich grup pacjentów.
W ramach świadczeń refundowanych przez NFZ konieczne jest posiadanie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego; Obowiązuje limit przyjęć wynikający od wartości umowy z NFZ.

W celu skrócenia czasu pobytu i zachowana płynności przyjęć proszimy o zgłaszanie się ok20 minut przed planowanym terminem wizyty lekarskiej, w tym czasie wykonamy czynności rejestracyjne, a pielęgniarka wykona wstępne badania przygotowawcze

Zakres :
Poradnia Neurologiczna oferuje diagnostykę i lecznie chorób układu nerwowego w zakresach chorób mózgu, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych i funkcji nerwowo-mięśniowych; schorzeń z pograniczna neurologii i psychiatrii : min. depresja. Najczęściej do konsultacji neurologicznej są kierowaniu chorzy z problemami : bóle głowy, kręgosłupa; zaburzenia czucia; osłabienie siły mięśniowej, drżenie kończyn i inne ruchy mimowolne, zaburzenia koordynacji ruchowej, utraty przytomności, zaburzenia pamięci, zaburzenia widzenia, zawroty głowy, zaburzen snu.
W oparciu o badanie przedmiotowe, uzupełnione badaniami dodatkowymi ( RTG/ EEG/ EMG/ Badania naczyniowe tt domózgowych/ TK/ MR ) neurolog rozpoznaje schorzenia kręgosłupa ( dyskopatia; guzy; zmiany pourazowe ), padaczkę, nowotwory układu nerwowego, udary mózgu, ze stwardnienie rozsiane (SM) oraz choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, takie jak m.in. ch.Parkinsona, ch.Alzheimera; zespoły otępienne pochodzenia naczyniowego oraz niektóre poinfekcyjne zespoły np. w przebiegu boreliozy.
W wielu sytuacjach klinicznych opieka neurologiczna jest wzmacniana współracą z innymi specjalistami, często z fizjoterapeutami (link do Działu Rehabilitacji )
W ramach Poradni Neurologicznej dysponujemny na miejscu badaniami diagnostycznymi: badania laboratoryjne; naczyniowe tt domózgowych z wykorzystaniem techniki Dopplera kolorowego i spektralnego ( CDD ) oraz elektromiografię (EMG); Pozostały zakres diagnostyki obrazowej wykonujemy w ramach współpracy z innymi podmiotami leczniczymi : EEG/ TK/ MR i inne.

Warunki realizacji świadczenia :

  • refundacja świadczenia w ramach umowy NFZ – konieczne posiadanie skierowania;
  • refundację świadczenia w pełnym zakresie zapewnia posiadanie aktywnych uprawnień w ramach Opieki Medycznej Towarzystw Ubezpieczeniowych.
  • w innych sytuacjach udzielamy świadczeń odpłatnych w terminie do 10 dni
  • brak skierowania lub jego zgubienie upoważnia do świadczenia wyłącznie odpłatnego