Poradnia Kardiologiczna

Poradnia Kardiologiczna

Harmonogram przyjęć:

Poniedziałek 14:00 do 19:00
Środa 15:00 do 20:00;
Piątek 14:00 do 20:00.

Rejestracja

W DNI ROBOCZE : 8:30 do 17:00

ZACHĘCAMY DO REJESTRACJI INTERNETOWEJ : ON-LINE

Obowiązuje wcześniejsza rezerwcja terminu wizyty dla wszystkich grup pacjentów.
W ramach świadczeń refundowanych przez NFZ konieczne jest posiadanie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego; Obowiązuje limit przyjęć wynikający z wartości umowy z NFZ.

W celu skrócenia czasu pobytu i zachowana płynności przyjęć proszimy o zgłaszanie się ok20 minut przed planowanym terminem wizyty lekarskiej, w tym czasie wykonamy czynności rejestracyjne a pielęgniarka wykona wstępne badania przygotowawcze

Zakres:

Celem poradnictwa kardiologicznego jest diagnostyka i leczenie schorzeń serca i naczyń. Najczęstsze to – choroba wieńcowa serca, stany po przebytym zawale mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze, arytmie, wady zastawkowe serca. Kompleksowa obsługa pacjenta zapewnia dostęp do pełnej diagnostyki nieinwazyjnej – EKG; EKG-Holter; RR-Holter; Ultrasonografia naczyń i Echokardiografia z obrazowaniem przepływów metodą Doplera Spektralnego i Kolorowego, z oceną funkcji ścian metodą kolorowego i spektralnego Doplera tkankowego; testy wysiłkowe na bieżni lub rowerze z oceną elektrokardiograficzną i echokardiograficzną.

Warunki realizacji świadczenia:

  • refundację świadczenia w ramach umowy NFZ zapewnia skierowanie;
  • refundacja świadczenia w pełnym zakresie zapewnia posiadanie aktywneych uprawnień w ramach Opieki Medycznej Towarzystw Ubezpieczeniowych.
  • w innych sytuacjach udzielamy świadczeń odpłatnych w terminie do 10 dni
  • brak skierowania lub jego zgubienie upoważnia do świadczenia wyłącznie odpłatnego