Oferty pracy

  1. Poradnia rehabilitacji lekarskiej

 

 

Zapytania ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/NZOZ-PPL/RPO WSL/2017- Zapraszamy do składania ofert na dostawę aparatu ultrasonograficznego wraz z dodatkowym wyposażeniem

 

Prywatna Przychodnia Lekarska Barbara Frysz-Domańska i Henryk Domański Sp.j. zaprasza do składania ofert na dostawę aparatu ultrasonograficznego wraz z dodatkowym wyposażeniem w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu pod nazwą „Poprawa dostępności do wysokiej jakości diagnostyki ultrasonograficznej w Prywatnej Przychodni Lekarskiej Barbara Frysz-Domańska i Henryk Domański Sp.j. ukierunkowanej na schorzenia sercowo-naczyniowe i choroby nowotworowe dla mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe nr Nr 3/NZOZ-PPL/RPO WSL/2017 wraz z załącznikami nr: 1, 2, 3 i 4 w formacie pdf.