Oferty pracy

  1. Poradnia rehabilitacji lekarskiej

 

 

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/NZOZ-PPL/RPO WSL/2017 – Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi zarządzania projektem.

 

Prywatna Przychodnia Lekarska Barbara Frysz-Domańska i Henryk Domański Sp.j. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi zarządzania projektem pod nazwą „Poprawa dostępności do wysokiej jakości diagnostyki ultrasonograficznej w Prywatnej Przychodni Lekarskiej Barbara Frysz-Domańska i Henryk Domański Sp.j. ukierunkowanej na schorzenia sercowo-naczyniowe i choroby nowotworowe dla mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego” będącego przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe nr Nr 2/NZOZ-PPL/RPO WSL/2017 wraz z załącznikami nr: 1,2,3,4 w formacie pdf.

Załączniki nr 2,3 i 4 do zapytania ofertowego nr Nr 2/NZOZ-PPL/RPO WSL/2017w formacie doc.