Pracownia Diagnostyczna

Pracownia Diagnostyczna

Harmonogram przyjęć:

Ze względu na zróżnicownie zakresu realizowanych badań diagnostycznych i leczniczych wymagają indywidualnego uzgodnienia z uwzględnieniem ich rodzaju i kompetencji personelu medycznego.

Prawdopodobne godziny realizacji świadczenia w dni robocze 10:00 do 14:00

Rejestracja

W DNI ROBOCZE : 8:30 do 17:00  

ZACHĘCAMY DO REJESTRACJI INTERNETOWEJ : ON-LINE

Obowiązuje wcześniejsza rezerwcja terminu wizyty dla wszystkich grup pacjentów.
W ramach świadczeń refundowanych przez NFZ konieczne jest posiadanie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;

W celu skrócenia czasu pobytu i zachowana płynności przyjęć proszimy o zgłaszanie się ok20 minut przed planowanym terminem wizyty lekarskiej, w tym czasie wykonamy czynności rejestracyjne oraz administracyjne związane z realizacja badania

Zakres wykonywania świadczenia

EKG spoczynkowe
Holter RR ( 24 godz. zapis pomiarów ciśnienia tętniczego )
Spirometria, Spirometria z testem prowokacyjnym, Spirometria z próbą rozkurczową
Pulsoksymetria
Testy czynnościowe m.in dt funkcji układu wegetatywnego;
Kolposkopia

Warunki realizacji świadczenia :

  • refundacej świadczenia w ramach umowy NFZ – konieczne posiadanie skierowania;
  • refundacej świadczenia w pełnym zakresie zapewnia aktywne uprawnienia w ramach Opieki Medycznej Towarzystw Ubezpieczeniowych.
  • w innych sytuacjach udzielamy świadczeń odpłatnych w terminie do 10 dni
  • brak skierowania lub jego zgubienie upoważnia do świadczenia wyłącznie odpłatnego