Pracownia Diagnostyczna

Rejestracja w dni robocze od 8:30 do 17:00; Wskazana wcześniejsza rezerwacja terminu wizyty i zgłoszenie się ok 15 minut przed planowanym terminem przyjęcia

Harmonogram przyjęć: dni robocze od 9:00 do 18:00

Inne: w celu wykonania badania konieczne jest skierowanie lub ścisłe określenie celowości wykonania badania.

Zakres:
EKG helpEKGBadanie elektrokardiograficzne potocznie EKG, obrazuje w sposób graficzny elektryczną pracę serca, na podstawie której można ocenić zaburzenia rytmu, przewodnictwa oraz określić potencjalne uszkodzenia serca w przebiegu choroby wieńcowej ( zawał mięśnia sercowego ), nadciśnienia tętniczego i innych.
RR-Holter (ABPM) helpRR-Holter (ABPM)Technika diagnostyczna, polegające na całodobowym ( co 30-40 min ) pomiarze ciśnienia tętniczego, realizowanego poza gabinetem lekarskim, w codziennych warunkach życia; Badanie pozwala na podjęcie decyzji o rozpoznaniu nadciśnienia tętniczego, również monitorowania skuteczności leczenia.
Spirometria;helpSpirometriaBadanie diagnostyczne, czynnościowe, wymagające pełnego zaangażowania pacjenta - wykonanie intensywnych ruchów oddechowych przez urządzenie rejestrujące przepływ powietrza. Badaniem można określić pojemność płuc, funkcję oskrzeli, monitorować jakość leczenia niektórych schorzeń płuc.
Pulsoksymetria;helpPulsoksymetriaNieinwazyjne badanie oceniające metodą pośrednią zawartość tlenu w krwi włośniczkowej.
Dermatoskopia;helpDermatoskopiaMetoda dermatologicznego badania skóry wykorzystująca przyrząd optyczny pozwalający na wielokrotne powiększenie oglądanych zmian, co ułatwia podjęcie decyzji diagnostyczno-terapeutycznych.
Kolposkopia;helpKolposkopiaMetoda ginekologicznego badania kobiecego narządu rodnego, w szczególności oceny tarczy szyjki macicy. W trakcie tego nieinwazyjnego badania z wykorzystująca przyrząd optyczny pozwalający na wielokrotne powiększenie oglądanych zmian, co ułatwia podjęcie decyzji diagnostyczno-terapeutycznych oraz pobranie materiału do badań cytologicznych lub wykonania zabiegu leczniczego : elektrokoagulacji lub kriochirurgicznego.
Badania cytologiczne;