Punkt Poboru Materiału do Badań Analitycznych

Punkt Poboru Materiału do Badań Analitycznych

DIAGNOSTYKA SP. Z O.O.

Harmonogram pobierania materiału do badania:

Wtorek, Środa, Czwartek w godzinach 7:15 do 9:30

Rejestracja

W DNI ROBOCZE : 8:30 do 17:00

ZACHĘCAMY DO REJESTRACJI INTERNETOWEJ : ON-LINE

Obowiązuje wcześniejsza rezerwcja terminu wizyty dla wszystkich grup pacjentów.
W ramach świadczeń refundowanych przez NFZ konieczne jest posiadanie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;

W celu skrócenia czasu pobytu i zachowana płynności przyjęć proszimy o zgłaszanie się ok20 minut przed planowanym terminem wizyty lekarskiej, w tym czasie wykonamy czynności rejestracyjne oraz administracyjne związane z realizacja badania

Warunki realizacji świadczenia :

  • refundacej świadczenia w ramach umowy NFZ – konieczne posiadanie skierowania;
  • refundacej świadczenia w pełnym zakresie zapewnia aktywne uprawnienia w ramach Opieki Medycznej Towarzystw Ubezpieczeniowych.
  • w innych sytuacjach udzielamy świadczeń odpłatnych w terminie do 10 dni
  • brak skierowania lub jego zgubienie upoważnia do świadczenia wyłącznie odpłatnego

Zakres wykonywania świadczenia

pełny zakres badań biochemicznych, hormonalnych, markerów nowotworowych,
testów immunologicznych, badań bakteriologicznych i mykologicznych

Przygotowanie pacjenta do badań laboratoryjnych:

  • na czczo tzn. przed planowanym badaniem nie należy jeść, pić i żuć gum
  • w przypadku badań hormonalnych zgodnie z instrukcją lekarza z zachowaniem relacji czasowych zażywania leków i godzin pobrania prób.