Program Profilaktyki Raka Piersi

Refundacja – NFZ w wybranych zakładach opieki zdrowotnej lub płatność indywidualna.

Rejestracja w dni robocze od 8:30 do 17:00; Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu wizyty.

Harmonogram przyjęć: zgodny z godzinami przyjęć w Poradni Ginekologicznej i Schorzeń Sutka

Badanie populacyjne: obejmuje pacjentki w wieku 50 do 69 roku życia z wyłączeniem kobiet będących pod nadzorem onkologa;
badanie podlega cyklicznej kontroli w okresach 36 miesięcznych. Badanie mammograficzne realizowane jest w ramach współpracy z innymi podmiotami leczniczymi. W zakresie programu realizujemy USG piersi oraz biopsje.

Warunki programu profilaktyki raka piersi