Program Profilaktyki Raka Piersi

Program Profilaktyki Raka Piersi

Harmonogram :

Wtorek 15:00 do 18:00
Czwartek 09:00 do 12:00

Rejestracja :

W DNI ROBOCZE : 8:30 do 17:00

ZACHĘCAMY DO REJESTRACJI INTERNETOWEJ : ON-LINE

Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu wizyty dla wszystkich grup pacjentów.
W ramach świadczeń refundowanych przez NFZ konieczne jest posiadanie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego; Obowiązuje limit przyjęć wynikający z wartości umowy z NFZ.

W celu skrócenia czasu pobytu i zachowana płynności przyjęć proszimy o zgłaszanie się ok20 minut przed planowanym terminem wizyty lekarskiej, w tym czasie wykonamy czynności rejestracyjne a pielęgniarka wykona wstępne badania przygotowawcze.

Warunki realizacji świadczenia :

  • refundacje świadczenia w pełnym zakresie zapewnia posiadanie aktywnych deklaracji do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  • refundacje świadczenia w pełnym zakresie zapewnia aktywne uprawnienia w ramach Opieki Medycznej Towarzystw Ubezpieczeniowych.
  • w innych sytuacjach udzielamy świadczeń odpłatnych w terminie do 10 dni

Badanie populacyjne:

skierowane do pacjentek w wieku 40 do 70 roku życia z wyłączeniem kobiet będących pod nadzorem onkologa;

badanie podlega cyklicznej kontroli w okresach 36 miesięcznych

Badanie mammograficzne realizowane jest w ramach współpracy z innymi podmiotami leczniczymi. Warunki programu profilaktyki raka piersi

W ramach wewnętrznego programu profilaktycznego w okresach co 5 lat, dla pacjentek posiadających deklarację do POZ (lekarz/pielęgniarka/położna) w wieku 40, 45, 50, 55 wykonujemy konsultację medyczną z badaniem lekarskim i badaniem sonomamograficznym piersi z dodatkową oceną elastograficzną i w sytuacjach koniecznych uzupełnionych biopsją kontrolowaną ultrasonograficznie.