Dane rejestrowe

Podstawa prawna funkcjonowania podmiotu leczniczego :

– wpis do Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000481443

– wpis do rejestru podmiotów leczniczych: W-24-000000028883

– Wpis do ewidencji GUS: REGON 242851070

Regulamin i Struktura Przedsiębiorstwa Podmiotu Leczniczego

Ubezpieczenie:

– Ubezpieczenie w zakresie świadczeń medycznych i odpowiedzialności cywilnej: TU Inter Polska

Bank:

Santander Bank Polska :  48 1910 1048 2517 0003 0276 0002

Dane identyfikacyjne

Prywatna Przychodnia Lekarska sp.j.
Chełm Śląski; 41-403 Chełm Śl. ul. Imielińska 189
NIP: 6462927243