Program Gruźlica

Program Gruźlica

Refundacja: NFZ, płatność indywidualna

Rejestracja w dni robocze od 8:00 do 18:00; Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu wizyty

Harmonogram przyjęć: ustalany indywidualnie wg określonych godzin pracy.

Badanie populacyjne: obejmuje wszystkich pacjentów zdeklarowanych do podstawowej opieki zdrowotnej – realizowany jest za pośrednictwem pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej;
badanie podlega cyklicznej kontroli w okresach 36 miesięcznych

Ankieta pacjenta w profilaktyce gruźlicy do pobrania
po wypełnieniu proszę zgłosić się na zaplanowaną wizytę w przychodni – gabinet pielęgniarki środowiskow0-rodzinnej. W przypadku istotnego ryzyka środowiska konieczna konsultacja lekarska.