Podstawa Prawna

Podstawa Prawna:

– Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej NIP 6462927243

1. Umowa spółki cywilnej

Prywatna Przychodnia Lekarska Barbara Frysz-Domańska i Henryk Domański spółka cywilna

– Rejestr Podmiotów Leczniczych W-24-000000028883
– Urząd Statystyczny REGON 242851070

– Ubezpieczenie:

– TU Inter Poska – w zakresie świadczeń medycznych
– TU PTU – w zakresie pozostałym

Dane do rachunku/faktury

Prywatna Przychodnia Lekarska s.c.
Chełm Śląski; 41-407 Imielin ul. Imielińska 189
NIP: 6462927243

Konto bankowe

– PKOBP O/Tychy: 89 1020 2528 0000 0602 0138 1771