Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej

Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej

Harmonogram :

Plan leczenia jest uzgadniany indywidualnie w formie kilkutygodniowych turnusów
z koordynacją innych form leczenia fizjoterapeutycznego.

Rejestracja :

W DNI ROBOCZE : 8:30 do 17:00

ZACHĘCAMY DO REJESTRACJI INTERNETOWEJ : ON-LINE

Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu wizyty dla wszystkich grup pacjentów.

W celu skrócenia czasu pobytu i zachowana płynności przyjęć prosimy o zgłaszanie się ok.20 minut przed planowanym terminem zabiegów, w tym czasie wykonamy czynności administracyjne oraz przygotowanie do realizacji zabiegów.

Zakres wykonywanych zabiegów :

Grupa docelowa pacjentów

Grupa pacjentów: pacjenci z obciążeniami kardiologicznymi , miażdżycą oraz inna

  • Choroba wieńcowa: Stan po ostrych zespołach wieńcowych i zawałach m sercowego.
  • Pacjenci po interwencjach śródnaczyniowych na tt wieńcowych i po operacjach kardiochirurgicznych – pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG) oraz protezowania wad zastawkowych.
  • Niewydolność serca; Nadciśnienie tętnicze; Migotanie przedsionków
  • Miażdżyca tt. kończyn dolnych; Stan po operacjach naczyniowych;
  • Cukrzyca
  • Pacjenci dążący do poprawy wydolności fizycznej w grupie geriatrycznej

Kwalifikacja do turnusu rehabilitacji kardiologicznej:

Lekarz kardiolog i rehabilitant wystawiają odrębne skierowania do zakładu fizjoterapii określając model treningu wytrzymałościowego wg zaleceń Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

W celu przeprowadzenia rehabilitacji kardiologicznej wymagana jest kwalifikacja – wykonuje się badania: EKG; ECHO; TW wg WHO; w sytuacjach koniecznych również badanie Holter EKG;

Na podstawie w/w zakresu diagnostyki i stanu ogólnego pacjenta oraz uwzględnieniu chorób towarzyszących dokonuje się wyboru formy i zakresu treningu, uwzględniając ryzyko wystąpienia kardiogennych powikłań w trakcie prowadzonego treningu.

Ryzyko niskie kwalifikacja do modelu A
Ryzyko średnie kwalifikacja do modelu B lub C lub D
Ryzyko wysokie kwalifikacja do modelu C lub D

Czas trwania i zakres treningu

Turnus Rehabilitacji Kardiologicznej prowadzony jest przez min 4 – 6 tygodni;
Dzienny trening prowadzony jest w czasie 60-90 minutowych.

Zakres treningów obejmuje

Zestaw ćwiczeń ogólnoustrojowych; trening wytrzymałościowy; trening oporowy;

Trening wytrzymałościowy zależny od stanu klinicznego i wyników badania ECHO i TW kwalifikowany do modelu A, B, C, D; realizowany w sposób ciągły lub interwałowo; Trening jest prowadzony przez fizjoterapeutów z możliwością bieżącej konsultacji kardiologicznej; trening prowadzony jest pod kontrolą zapisu ekg ( system rehabilitacji kardiologicznej ) Formy treningu kontrolowane zmiennym obciążeniem lub rytmem serca.

Trening oporowy dedykowany dla modelu A,B,C w w formie ćwiczeń dynamicznych i izometrycznych poprzedzone ćwiczeniami na rozciąganie. Trening pod kontrolą fizjoterapeuty z jego udziałem oraz z wykorzystaniem sprzętu: zestaw bloczków i ciężarków; taśm, rotorów.
Ćwiczenia izometryczne : właściwe i krótkie; wykorzystanie materac; krzesło; drabinka
Ćwiczenia oporowe: ćw.czynne; ćw.czynne w odciążeniu; ćw.czynne w odciążeniu z oporem; ćw. czynne z oporem; ćw. czynno-bierne; ćw. czynne wolne; Ćw. prowadzone w tym min samowspomagane; Wykorzystanie: ciężarki; bloczki; rotory; udział fizjoterapeuty; praca we dwoje ( dwóch pacjentów)
Gimnastyka ogólnoustrojowa z uwzględnieniem zaangażowane wszystkich partii mięśni, obejmuje gimnastykę oddechową ( ćwiczenia bierne; nauka prawidłowego oddechu; czynne statyczne i dynamiczne) oraz ćwiczenia ukierunkowane na poprawę koordynacji ruchowej (prowadzącej do poprawy równowagi statycznej i dynamicznej) jak również elementy ćwiczeń poprawiające zręczność; do rozważenia włączenie elementów treningu min. z kijkami NordicWalking.

Kolejny etap rehabilitacji kardiologicznej obejmuje kontrolę kardiologiczną i rehabilitacyjną poprzedzone kontrolnym testem wysiłkowym, celem oceny skuteczności prowadzonej rehabilitacji; a również celem podjęcia indywidualnej decyzji o przedłużeniu treningu kardiologicznego.

Organizacja i przygotowanie pacjenta do rehabilitacji kardiologicznej

Zakres Lekarza Rehabilitacji:

ocena ogólna i kwalifikacja pacjenta do planowej rehabilitacji kardiologicznej w trybie ambulatoryjnym;
Skierowanie do Poradni Kardiologicznej.

Zakres Lekarza Kardiologa:

konsultacja wstępna z badaniami EKG; Spirometria; Saturacja; ECHO; Elektrokardiograficzny test wysiłkowy wg pr. WHO, w zależności od wskazań klinicznych Holter EKG na podstawie których dokonuje się kwalifikacji do określonego modelu treningowego; Skierowanie do Poradni Rehabilitacyjnej

Zakres Lekarza Angiologa/ Chir.Naczyniowego :

konsultacja wstępna z oceną unaczynienia obwodowego – w szczególności kk. dolnych: CDD tt kk. dolnych; Skierowanie do Poradni Kardiologicznej celem szczegółowej kwalifikacji do cyklu rehabilitacji kardiologicznej.

Zakres Pielęgniarki:

ocena kliniczna pacjenta przed każdym treningiem; wykonanie pomiaru RR; AS, Sp02; EKG i innych zależnie od wskazań; Oklejenie pacjenta elektrodami dla potrzeb nadzoru elektrokardiograficznego.

Zakres Fizjoterapeuty:

ocena fizjoterapeutyczna pacjenta zakwalifikowanego do Rehabilitacji Kardiologicznej; nadzór nad treningiem w zakresie ćwiczeń wstępnych; treningu interwałowego i oporowego; Kontrola parametrów życiowych w trakcie treningu RR; AS; Saturacja

Plan treningu nadzorowanego przez fizjoterapeutę

Plan treningu :

Wizyta 0 – badanie wstępne jednorazowo ocena stanu pacjenta przez fizjoterapeutę (zmiana zlecenia, modyfikacja); Szacunkowy czas trwania T: do 30min
Część I – Fizjoterapia funkcjonalna
Szacunkowy czas trwania T: 15min
ćwiczenia ogólnoustrojowe, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia zręcznościowe
Część II – Trening wytrzymałościowy kontrolowany rytmem serca lub oporem
Szacunkowy czas trwania T: 15 – 30min
a. ciągły dla modelu A i B lub b. interwałowy dla modelu A, B, C i D
Część III – Trening oporowy
Szacunkowy czas trwania T: 3 x 15min
a/ ćwiczenia na rozciąganie T: 15min
b/ ćwiczenia oporowe dynamiczne T: 15min
c/ ćwiczenia oporowe izometryczne T: 15min
d/ ćwiczenia oddechowe T: 10min
Część IV- Odpoczynek w sali wypoczynkowej;
po każdej części zabiegów i treninków również przewidziany odpoczynek

Po ok 15-30 minutowym odpoczynku po uzgodnieniu z personelem medycznym powrót do domu. W każdej sytuacji wątpliwej kontrola lekarza specjalisty kardiologa lub chorób wewnętrznych.

Warunki realizacji świadczenia :

W CHWILI OBECNEJ REHEBILITACJĘ KARDIOLOGICZNĄ REALIZUJEMY WYŁĄCZNIE ODPŁATNIE

  • nie jest wymagane skierowanie
  • dobór treningów kardiologicznych wymaga informacji o stanie kardiologicznym